Waarom maakt bezield leven gelukkig?

bezield leven gelukkig

Bezield leven kan bijdragen aan geluk omdat het mensen in staat stelt om te leven in overeenstemming met hun diepste waarden en doelen. Bezield leven omvat het vinden van betekenis en doel in het leven en het nastreven van activiteiten die resoneren met iemands innerlijke zelf.

Wanneer mensen een bezield leven leiden, voelen ze zich vaak meer vervuld en tevreden, omdat ze het gevoel hebben dat ze leven op een manier die authentiek en zinvol is voor hen. Dit kan leiden tot een gevoel van voldoening en een gevoel van richting in het leven, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het ervaren van geluk.

Bovendien kan bezield leven ook bijdragen aan een gevoel van verbinding met anderen en de wereld om ons heen. Wanneer we leven in overeenstemming met onze diepste waarden, kunnen we ons meer verbonden voelen met anderen die dezelfde waarden delen en ons meer in harmonie voelen met de natuurlijke wereld.

Kortom, bezield leven kan bijdragen aan geluk omdat het ons in staat stelt om te leven in overeenstemming met wie we echt zijn en wat we echt belangrijk vinden, waardoor we ons meer vervuld, tevreden en verbonden voelen.

Hoe weten we dat bezield leven gelukkig maakt?

Het is belangrijk om op te merken dat er geen universeel antwoord is op de vraag waarom bezield leven gelukkig maakt, omdat iedereen zijn eigen definitie van geluk heeft en wat bezield leven voor hen betekent.

Echter, er is een groeiende onderbouwing dat aantoont dat het hebben van een gevoel van betekenis en doel in het leven geassocieerd kan worden met positieve geestelijke gezondheidsuitkomsten, zoals hogere niveaus van tevredenheid en welzijn, en lagere niveaus van stress en angst. Dit onderzoek ondersteunt het idee dat een bezield leven bij kan dragen aan geluk.

Daarnaast is er ook veel filosofische en spirituele literatuur die betoogt dat het leven meer vervullend en zinvol kan zijn als we leven volgens onze diepste waarden en doelen. Deze ideeën zijn al duizenden jaren oud en worden ondersteund door vele wijsheidstradities.

Wat voor de ene persoon werkt, werkt niet noodzakelijk voor de andere persoon. Iedereen heeft zijn eigen weg te bewandelen in het leven en het is aan elk individu om zijn eigen weg te vinden die resoneert met zijn of haar innerlijke zelf.

De voordelen van een bezield leven

Er zijn veel verschillende filosofische en spirituele teksten die spreken over de voordelen van een bezield leven. Hier zijn een paar voorbeelden:

  • De Tao Te Ching van Lao Tzu, een oude Chinese tekst die gaat over de Tao, de weg van het leven, en hoe we ons daarop kunnen afstemmen om te leven in harmonie met onszelf en de wereld om ons heen. Hier vind je boeken over de Tao die ik gelezen heb.
  • De Bhagavad Gita, een heilig hindoeïstisch geschrift dat gaat over de strijd tussen goed en kwaad in ons innerlijke zelf en hoe we ons kunnen bevrijden van lijden door ons te richten op het Goddelijke.
  • De boeken van Viktor Frankl, een Oostenrijkse psychiater en holocaustoverlevende, die pleit voor het vinden van betekenis en doel in het leven als een manier om te overleven in moeilijke omstandigheden.
  • De boeken van Joseph Campbell, een Amerikaanse mytholoog, die pleit voor het volgen van onze persoonlijke mythe en het vinden van betekenis en doel in het leven door het ontdekken van ons innerlijke zelf.
  • De boeken van Eckhart Tolle, een Duitse schrijver en spreker, die pleit voor het leven in het moment en het loslaten van onze identificatie met ons ego als een manier om ons bewustzijn te verruimen en meer vervuld te zijn in het leven.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele filosofische en spirituele teksten die spreken over het belang van een bezield leven. Elk van deze teksten biedt unieke inzichten en perspectieven op wat het betekent om een bezield leven te leiden en hoe we dat kunnen bereiken.

Een proces van groei en transformatie

Brené Brown is een onderzoeker en auteur die zich richt op onderwerpen als kwetsbaarheid, schaamte en empathie. Ze heeft ook geschreven over bezield leven in haar boeken en presentaties. Ik heb enorm van haar boeken & presentaties genoten.

In haar boek “The Gifts of Imperfection” schrijft Brown dat bezield leven betekent dat we ons verbinden met iets dat groter is dan onszelf, en dat we ons laten leiden door ons hart en onze intuïtie in plaats van door de verwachtingen van anderen. Ze beschrijft bezield leven als een proces van groei en transformatie, waarbij we ons openstellen voor nieuwe ervaringen en onze eigen beperkende overtuigingen en angsten uitdagen.

Brown pleit ook voor het belang van het cultiveren van dankbaarheid en compassie in ons leven als manieren om meer vervulling en betekenis te vinden. Ze benadrukt dat een bezield leven niet betekent dat we altijd gelukkig zijn, maar eerder dat we ons leven volledig leven, met alle ups en downs die daarbij horen.

Kortom, Brené Brown benadrukt het belang van het vinden van betekenis en doel in ons leven, en het cultiveren van verbinding, dankbaarheid en compassie als manieren om een bezield leven te leiden.

Zelf bezield leven?

Gepubliceerd door Marlou Manders

Lifecoach